घर > हाम्रोबारे>कार्यशाला

कार्यशाला

स्वचालित वेल्डिङ मेसिन

हार्डवेयर कार्यशाला

हार्डवेयर कार्यशाला

इंजेक्शन र मोल्ड कार्यशाला

मोल्ड कार्यशाला

काठको कार्यशाला

सीएनसी काट्ने

काठको पोलिश कोठा

पेन्टिङ कोठा

पेन्टिङ कोठा

सुकाउने कोठा

विधानसभा लाइन

काठ विधानसभा लाइन

गोदाम

कार्यालय